Technologia urządzeń medycznych dynastii Guangxi Co., Ltd.

Łączymy świat, w służbie zdrowiu ------ Twój niezawodny partner w zakresie usług medycznych w jednym miejscu!

Zastosowanie przenośnych medycznych koncentratorów tlenu w domowej terapii tlenowej pacjentów

Zastosowanie przenośnych medycznych koncentratorów tlenu w domowej terapii tlenowej pacjentów

Przenośne medyczne koncentratory tlenu stały się niezbędne do prowadzenia domowej tlenoterapii u pacjentów cierpiących na szereg schorzeń układu oddechowego, w tym na Covid-19, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.Urządzenia te pełnią krytyczną funkcjędostarczanie tlenu klasy medycznejw celu złagodzenia powikłań związanych z hipoksemią i poprawy funkcji oddechowych pacjentów.

Aby spełnić zapotrzebowanieTerapia tlenowazwłaszcza w warunkach domowych,przenośne medyczne koncentratory tlenuwykorzystują głównie technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej.Technologia ta opiera się na adsorbentach selektywnych względem azotu, które pobierają tlen z otaczającego powietrza, zapewniając stały dopływ tlenutlen terapeutyczny.Warto zauważyć, że Światowa Organizacja Zdrowia stanowi, że tlen klasy medycznej musi mieć stężenie tlenu od 90% do 96% V/V, z resztkowym azotem i argonem.Zgodnie z tymi normami konwencjonalne przenośne medyczne koncentratory tlenu wykorzystujące adsorpcję zazwyczaj zapewniają stężenie tlenu w zakresie od 90% do 93% przy natężeniu przepływu zwykle poniżej 10 l/min.

https://www.dynastydevice.com/koncentratory-tlenu/

Podczas pracy przenośnych, adsorpcyjnych, medycznych koncentratorów tlenu, adsorbent podlega okresowej regeneracji w celu podtrzymania wydajnej produkcji tlenu.Ciągłe dostarczanie tlenu jest ułatwione dzięki takim strategiom, jak gromadzenie tlenu z produktu w kolumnie wyrównawczej i dozowanie go ze stałą szybkością w czasie lub wykorzystanie operacji wielozłożowych.Konfiguracja cyklu adsorpcji zmiennociśnieniowej typu Skarstrom, obejmująca etapy produkcji, rozprężania, oczyszczania i zwiększania ciśnienia, jest powszechnie stosowana w przenośnych medycznych koncentratorach tlenu.Urządzenia te wykorzystują szybkie cykle kolumn adsorpcyjnych, aby zoptymalizować wykorzystanie adsorbentu i zminimalizować ślad operacyjny.Ponadto wykorzystanie małych cząstek adsorbentu służy łagodzeniu oporów przenoszenia masy i poprawie kinetyki adsorpcji, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność.

https://www.dynastydevice.com/koncentratory-tlenu/

Pomimo skuteczności konwencjonalnych przenośnych urządzeń medycznychkoncentrator tlenuprojektów, ich stałe specyfikacje produktów stwarzają ograniczenia, szczególnie w zakresie uwzględniania różnorodnych potrzeb wynikających z wahań stanu zdrowia pacjentów lub poziomu aktywności.Aby zaradzić temu ograniczeniu, coraz większy nacisk kładzie się na opracowanie elastycznych, przenośnych urządzeń medycznych z jednym łóżkiemsystemy koncentratorów tlenumożliwość dostosowania do różnych specyfikacji produktu.Te elastyczne systemy zaprojektowano w celu optymalizacji produkcji tlenu poprzez ramy optymalizacji oparte na symulacji, szczególnie w kontekście technologii opartych na adsorpcji zmiennociśnieniowej i adsorpcji zmiennociśnieniowej.

W poszukiwaniu elastycznych przenośnych rozwiązań w zakresie medycznych koncentratorów tlenu przeprowadzono badania optymalizacyjne w celu oceny wydajności różnych adsorbentów, w tym LiX, LiLSX i zeolitu 5A.Wśród nich LiLSX stał się liderem, wykazując doskonałe właściwości użytkowe.W szczególności systemy elastycznej, zmiennociśnieniowej adsorpcji próżniowej oparte na LiLSX wykazały zdolność do wytwarzania tlenu o różnych poziomach czystości i natężeniach przepływu, odpowiednio od 93% do 95,7% i od 1 do 15 l/min.Odkrycia te podkreślają potencjał zrewolucjonizowania technologii elastycznych przenośnych medycznych koncentratorów tlenudomowa terapia tlenowaumożliwiając dostosowanie się w czasie rzeczywistym do zmieniających się potrzeb pacjentów.

https://www.dynastydevice.com/koncentratory-tlenu/

Podsumowując, zastosowanie przenośnych medycznych koncentratorów tlenu w domowej terapii tlenowej stanowi kluczowy postęp w leczeniu chorób układu oddechowego.Wykorzystując zasady adsorpcji zmiennociśnieniowej i elastyczne strategie projektowania, urządzenia te mogą poprawić samopoczucie pacjentów i usprawnić świadczenie opieki zdrowotnej w warunkach domowych.

Tel:+86 (0771) 3378958
WhatsApp:+86 19163953595
Adres e-mail firmy: sales@dynastydevice.com
Oficjalna strona internetowa: https://www.dynastydevice.com


Czas publikacji: 01 lutego 2024 r